Selvom vi gør hvad vi kan for at beholde vores træer, er der selvfølgelig tidspunkter hvor et træ er nødt til at blive fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Det kan være på grund af sygdomme eller råd, eller hvis træet læner hen imod kabler, kørebaner eller togskinner.

Det er afgørende for menneske og miljø-sikkerhed at træfældning er planlagt omhyggeligt og kun udføres af kvalificerede professionelle med den rette viden inden for moderne arbejdsteknikker. Ronyx er udstyret med det bedst mulige sikkerhedsudstyr og har moderne viden indenfor brug af motorsav.

Træer skal fældes sikkert og i den retning man vil have de skal falde. De faktorer der gør sig gældende er først og fremmest om der er store forhindringer i området (bygninger, ledninger, veje, osv.) og om området er offentligt.

Ronyx har stor erfaring inden for at fælde træer og kan sikkert udføre enhver træfældnings opgave, uanset træets størrelse, lokation eller tilstand.