Ronyx Trækirurgi er virksomheden i Helsingør, der bl.a. specialiserer sig i sikker og kontrolleret fældning af træer i alle størrelser og beskæring af træer. Vi har fokus på at holde Nordsjællands træer sunde, flotte
og i live så længe som muligt. Ronyx Trækirurgi går ikke på kompromis med kvaliteten af det arbejde vi udfører. Vi elsker træer og at arbejde med dem. Vi har beskæftiget os med træer dagligt, siden August 2016.

Vi er lidt grønnere:
Driftsmidlerne (dagligt værktøj) i virksomheden er siden opstartsfasen blevet skiftet ud stykke for stykke, fra benzin drevne redskaber til batteri drevne.
Træ og haveaffald der genereres i virksomhedens daglige drift, afsætter vi så vidt muligt til lokale, der har interesse i at afhente det gratis, frem for at vi kører det på genbrugspladsen. Vi gør en aktiv indsats for at støtte op omkring FN’s Verdensmål 15.8, 15.9 og 15.a.

Udover en miljøvenlig arbejdsgang i forhold til brug af maskiner, udnytter vi også hver en mulighed vi har, for at bidrage til biodiversiteten i den danske natur. Vi øger biodiversiteten i de danske haver og bidrager til at skabe et miljørigtigt træ, plante og dyreliv.

Ronyx trækirurgi er ejet og drevet af Rasmus Olson, der med udgangspunkt i Nordsjælland, er selvstændig. Uddannelsen som Skov og natur-teknikker og certificeret Arborist – er en profession i erhvervsmæssig træklatring, med ekspertviden inden for træbiologi, skov og natur. Træfældning og træbeskæring er vores primære beskæftigelse.

Knivskarp trækirurgi

En arborist arbejder med trækirurgi eller (mere almindeligt) professionel varetagelse af træer, herunder: træfældning, træbeskæring, dyrkning, styring og undersøgelse af individuelle træer, buske, vinstokke og andre flerårige træagtige planter i dendrologi, gartneri og dansk skov og natur.

Vi kører i hele Nordsjælland