Ronyx trækirurgi vil være Danmarks grønneste firma og arbejder derfor målrettet efter løsninger der skåner miljøet og skaber grønne oplevelser.

Den nuværende miljøbelastning der foregår, ved brug af benzindrevne redskaber kan reduceres med op til 90 %. det opnår vi ved at udskifte benzindrevne redskaber, til el-drevne.

Udover en miljøvenlig arbejdsgang, ønsker vi at omdanne de steder, vi i vores hverdag færdes, til idylliske naturoplevelser. Vi skal kombinere by og natur. Grå områder i byer skal være visuelt attraktive ved at skabe et miljørigtigt træ og planteliv.

Ronyx er grønnere drift, og fordi vi skal genopdage naturen, værne om den og beundre den.

Ronyx er ejet og drevet af Rasmus Olsen der med udgangspunkt i Nordsjælland er selvstændig uddannet og certificeret Arborist – en profession i erhvervsmæssig træklatring, med ekspertviden inden for træer, skov og natur. Træfældning og beskæring er Ronyx’s daglige arbejde.

Knivskarp trækirurgi

En arborist arbejder med trækirurg eller (mindre almindeligt) arboriculturist der professionel varetager træforædling, dyrkning, styring og undersøgelse af individuelle træer, buske, vinstokke og andre flerårige træagtige planter i dendrologi og gartneri.

Vi kører i hele Nordsjælland