Selvom vi gør hvad vi kan for at beholde vores træer, er der selvfølgelig tidspunkter hvor et træ er nødt til at blive fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Det kan være på grund af sygdomme eller råd, eller hvis træet læner hen imod kabler, kørebaner, togskinner eller bygninger.

Det er afgørende for menneske og miljø-sikkerhed at træfældning er planlagt omhyggeligt og kun udføres af kvalificerede professionelle med den rette viden inden for moderne arbejdsteknikker. Hos Ronyx er vi udstyret med det nyeste værktøj inden for træpleje og bedst mulige sikkerhedsudstyr. Vi har moderne viden indenfor brug og vedligehold af motorsave. 

Træer skal fældes sikkert og i den retning man vil have de skal falde. De faktorer der gør sig gældende er først og fremmest om der er store forhindringer i området (bygninger, ledninger, veje, osv.) og om området er offentligt.

I Ronyx Trækirurgi har vi stor erfaring inden for at fælde træer og kan sikkert udføre enhver træfældnings opgave, uanset træets størrelse, lokation eller tilstand. Vi har beskæftiget os med træfældning og beskæringsopgaver dagligt, siden april 2018. 

Der vil altid være en risiko for at noget kan gå galt, vi er derfor fuldt forsikret hos Topdanmark.